Hôm nay mình sẻ hướng dẫn bạn nhìn model máy để biết iPhone lock bởi nhà mạng nào để các bạn có thể xem giá unlock iPhone , Chọn nhà mạng sim ghép …

Dưới đây là bảng Model máy. Mình sẻ cập thường xuyên trên này

MODELIPHONENhà Mạng
me336j/a5sAu – Nhật Bản
mg4h2j/a6Au – Nhật Bản
me324ll/a5sT-mobile USA
md326ll/a4sVerizon
mg4n2ll/a6AT&T
me327ll/a5s
mf259ll/a4s Verizon
mn8p2ll/aip7tmobile
me335j/a5sAU – KDDI
mku92j/a6splusDocomo
mgak2j/a6plusDocomo
md657ll/a4sSprint
mf151j/a5cSofbank
md227ll/a4sVerizon
me337j/a5sau
me323ll/a5sAU – KDDI
nd105ll/aSprint
me323ll/a5sAU – KDDI
me325ll/a5s tmobile
md2784s verizon
mg482j/a6 docomo
md378ll/a4s sprint
Chỉ đường
Liên hệ