tại sao phải Unlock?

Đặc thù của các version Lock là chỉ dùng được dịch vụ smartphone do một nhà mạng phân phối. giả dụ: version Iphone AT&T thì chỉ dùng được mạng smartphone do chính AT&T phân phối. Chính vì Vấn đề này nên khi một chiếc Iphone AT&T mang về VN thì người sử dụng không còn dùng được các chức năng nghe gọi, nhắn tin khi lắp SIM của các nhà mạng của VN. Nó khác biệt toàn bộ so với version quốc tế khi version toàn cầu có thể lắp bất cứ loại SIM của bất kỳ nhà mạng nào trên quốc tế vẫn sử dụng được bình thường mà không phải là can thiệp vào phần cứng hay app gì?

Chỉ đường
Liên hệ