Bạn đang lo lắng việc để máy lại cửa hàng sửa chữa? Bạn lo sợ sẽ bị đổi đồ và không tin tưởng khi để chiếc iPhone của mình sửa chữa?

“Vậy có cách nào giúp bạn có thể loại bỏ đi những nỗi lo kia hay chăng”.

Mời bạn xem qua video quá trình ký tên linh kiện trước khi sửa chữa và kiểm tra lại chữ ký một lần nữa sau khi hoàn tất quá trình sửa chữa. Đảm bảo mọi nỗi lo của các bạn sẽ không còn nữa sau khi xem video dưới đây của Huy Dũng mobile.

Chỉ đường
Liên hệ